English
Khavar Press Machinery Manufacturer صفحه اصلی > محصولات > پرسهای هیدرولیک > پرسهای هیدرولیک C شکل
   
پرسهای هیدرولیک C شکل در ظرفیتهای 63 و 100 تن
 
         
 
 
 
         
         
 
 
 
         
پرسهای هیدرولیک C شکل HC
  مشخصات فنی
  HC 100 ( تصویر ) HC 63 ( تصویر ) مدل دستگاه
  1000 630 kN ظرفیت پرس
  500 300 kN ظرفیت کوشن
  500 300 mm کورس اسلاید
  250 150 mm کورس کوشن
  800 500 mm حداکثر دهانه
  360 300 mm فاصله بدنه از مرکز
  1000 x 700 700 x 560 mm ابعاد میز
  1000 x 700 700 x 560 mm ابعاد میز اسلاید
  700 x 460 420 x 260 mm ابعاد صفحه کوشن
  75 95 mm/s سرعت اسلاید در پایین آمدن
  15 20 mm/s سرعت زیر بار
  210 220 mm/s سرعت برگشت
  22 15 kW توان موتور
  12000 5500 kg وزن تقریبی
 
  HC
  امکانات و تجهیزات استاندارد
 • کوشن هیدرولیک ( تصویر )
 • کنترل پی ال سی ( تصویر )
 • مدهای مختلف کنترل شامل لحظه ای، تک ضرب، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید
 • مبدل حرارتی آبی ( تصویر )
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • بیرون انداز مکانیکی
 • کنترل موقعیت اسلاید و کوشن توسط لیمیت سوییچ یا سنسور
 • سیلندرهای هونینگ شده
 • کنترل بازشدگی دهانه توسط میله های مهار
 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفربرنز
  HC
  امکانات و تجهیزات سفارشی
Optional
 • پرده نوری ایمنی ( چشم الکترونیک )
 • سرعت متغیر
 • مبدل حرارتی هوایی
 • کنترل فشار پروپرشنال برای کوشن
 • فیلتر در خط فشار
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • تجهیزات اتوماسیون
لطفا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی درباره تجهیزات استاندارد و سفارشی صفحه ویژگیهای پرسهای هیدرولیک را ملاحظه نمایید.
 
  HC
  ابعاد خارجی دستگاه
  HC 100 HC 63 مدل دستگاه
  3770 2750 mm (H) ارتفاع کلی
  1645 1000 mm (W) عرض
  2030 1800 mm (D) طول
  1140 880 mm (h) ارتفاع سطح میز