English
Khavar Press Machinery Manufacturer صفحه اصلی > محصولات > پرسهای ضربه ای Cشکل > پرسهای 15 ، 25 و 40 تن
   
پرسهای ضربه ای C شکل تک محور در ظرفیتهای 15 ، 25 و 40 تن
 
         
 
         
         
 
         
 
پرسهای ضربه ای C شکل تک محور در ظرفیتهای 15 ، 25 و 40 تن CFP
  مشخصات فنی
  CFP 40 ( تصویر ) CFP 25 ( تصویر ) CFP 15 ( تصویر ) مدل دستگاه
  400 250 150 kN ظرفیت پرس
  140 170 165 S.P.M سرعت اسمی
  4 3 2.2 kW توان الکترو موتور
  60 - 210 60 - 250 60 - 250 S.P.M سرعت متغیر
  5.5 4 3 kW توان الکترو موتور با سرعت متغیر
  17 - 80 6 - 70 5 - 60 mm کورس متغیر
  60 50 40 mm تنظیم رام
  180 165 150 mm * حداکثر ارتفاع قالب در حالت بسته
  225 200 160 mm فاصله بدنه از مرکز
  370 300 270 mm فاصله بین ستونها
  640 x 440 600 x 380 500 x 300 mm ابعاد میز
  410 x 225 300 x 210 300 x 200 mm ابعاد میز رام
  Ø50 x 50 Ø40 x 40 Ø30 x 35 mm قطر و طول دنباله قالب
  80 / 70 70 / 70 50 / 50 mm ضخامت میز
  120 / 140 100 / 120 80 / 80 mm سوراخ میز
  2690 1980 1400 kg وزن تقریبی
 
*منظور فاصله میان رام و میز پرس است در زمانی که اولا تنظیم رام در بالاترین نقطه قرار دارد ، ثانیا پرس بر روی کورس حداکثر تنظیم شده است و ثالثا لنگ در نقطه مرگ پایین می باشد . بدیهی است در صورت باز نمودن میز رویی، این فاصله به اندازه ضخامت میز رویی افزایش می یابد.
 
  CFP
  امکانات و تجهیزات استاندارد
 
  CFP
  امکانات و تجهیزات سفارشی
Optional
;
  • بدنه زاویه دار
  • شیر نیوماتیک دوبل
  • پرده نوری ایمنی ( چشم الکترونیک )
  • اینکودر و نمایشگر موقعیت لنگ
  • درایو سرعت متغیر ( اینورتر )
  • تجهیزات اتوماسیون (کویل بازکن ، صاف کن ، فیدر و ...)
لطفا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی درباره تجهیزات استاندارد و سفارشی صفحه ویژگیها را ملاحظه نمایید.
 
  CFP
  ابعاد خارجی دستگاه
  CFP 40 CFP 25 CFP 15 مدل دستگاه
  2310 2140 1900 mm (H) ارتفاع کلی
  1460 1300 1030 mm (W) عرض
  1425 1160 995 mm (D) طول
  620 630 640 mm (h) ارتفاع سطح میز